Kort lägesrapport igen

Den äldre King Liberty 2B blev inte såld, utan finns kvar. Den yngre är färdig, men inte fotad och inte omskriven. Ytterst kort kan sägas att den är som den äldre, men med en något ljusare klang, vilket kan tjuvlyssnas på här.

Wohlrab-trumpeten är såld.

Alla lyckönskningar och tacksamheter önskas er alla inför helgerna! Tutilu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s