Om KRax!

Varför KRax?

  • För att musikinstrument har en särskild inneboende skönhet!
  • För att variation är min mission! Jag har tre mål med den här firman; att öka kunskapen om musikens verktyg; att arbeta för större diversifiering på blåsinstrumentmarknaden med fler märken, varierande design och intressantare ljudbild; att propagera för roliga och vackra instrument!
  • För att Louis Armstrong var 1900-talets störste musiker alla kategorier!
  • För att K och R är mina initialer och för att affärsverksamheten bottnar i ett kraxande, i att frambringa ljud!